• Jedná se moderní alternativu venkovního zastínění oken, dveří, pergol
  • Látka je perforovaná a odolná vůči povětrnostním vlivům
  • Látka zachycuje sluneční záření ale propouští denní světlo – množství procházejícího světla lze vybírat dle typu látky
  • Osazení je možné do horního krycího boxu před okno, nebo zabudované do fasády budovy
  • Jsou tři základní typy dle vedení látky -volné vedení, pomocí ocelových lanek nebo pomocí vodících lišt
  • Ovládání motorické nebo manuální
doplněk dřevěného altánu
pohled zevnitř
pohled dovnitř