Vnitřní stínící prvky slouží k regulaci prostupu slunečního záření do interiéru budovy. Tím můžeme regulovat nejen intenzitu světla ale i teplotu v místnosti. S tím je také spojená značná úspora nákladů na klimatizaci interiéru. V neposlední řadě tyto stínící prvky slouží k ochraně soukromí a plní dekorativní funkci.

Žaluzie vertikální